Anecta har ett starkt M&A-team

Vi är specialister på M&A

Vi arbetar som rådgivare inom mergers och acquisitions och är specialiserade på att driva förvärvs- och försäljningsuppdrag av onoterade bolag. Med våra erfarna rådgivare skräddarsyr vi bäst lämpade projektteam utifrån uppdrag.

Vi är en av de mest aktiva rådgivarna inom den Nordiska mellansegmentet med verksamma partners i Norge, Finland och Danmark. Vi är också exklusiv partner i ett internationellt M&A-nätverk (Translink Corporate Finance) som framgångsrikt etablerar globala processer, främst i Europa, men även i USA, Kina och Indien.

Det fullt integrerade samarbetet är fokuserat på mellansegmentet inom M&A och ger projekt lokal förankring med internationell skala och räckvidd. Partnerskapet ökar det internationella flödet av uppdrag och gör att våra lokala processer kan nå ut till både säljar- och köparkontakter globalt.